Kapot Sterk

Voor het project Kapot Sterk hebben we in 3 weken tijd 17 workshops gegeven op 9 verschillende scholen. In de maand mei volgen er nog ruim 20 workshops op 12 verschillende scholen.

Ik tekende vorig jaar om deel uit te mogen maken van dit krachtige project, wat geïnitieerd en vormgegeven is door de gemeente Lansingerland en mede gefinancierd door met het RIEC. Dit Regionale Informatie- en Expertisecentrum richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Voor het project Kapot Sterk wordt er voor iedere school een viertal workshops gemaakt dat is afgestemd op de problematiek die speelt in de betreffende wijk, op de betreffende school en zelfs in de betreffende klassen. In deze workshops krijgen jongeren voorlichting op verschillende relevante thema’s, zoals het weerstaan van verleidingen, het ontwikkelen van veerkracht en de kracht van eigen keuzes. Dit project maakt kinderen weerbaarder tegen verleidingen van ondermijnende (drugs)criminaliteit. Kapot Sterk heeft als doel om kinderen uit groep 7 en 8 -in hun aanloop naar de middelbare school- te laten zien en ervaren dat er meerdere wegen naar succes zijn dan enkel het criminele pad en het snelle geld.  

De 1ste workshop wordt gegeven door Bureau Halt (ter voorkoming en bestraffing van jeugdcriminaliteit) en richt zich vooral op het omgaan met groepsdruk. De 2de workshop wordt gegeven door een speciaal gemaakte video met lokale scholieren en ingesproken door  jeugd strafrechtadvocaat Julia Mekkes, die vertelt over de strafrechtelijke gevolgen van bijvoorbeeld sexting en het wegbrengen van pakketjes. De 3de workshop is een escape spel in de klas waarin de besproken punten uit de eerste twee workshops centraal staan en de kinderen middels samenwerken moeten ontsnappen. De 4de workshop geef ik en richt zich op het stevig in je schoenen staan zodat je letterlijk kracht kan bijzetten wanneer dit nodig is en hoe je vanuit een groei mindset beter samen kunt werken.  

Voorafgaand aan iedere workshop is er even tijd om met de leerkracht af te stemmen welke thema’s spelen in de klas. Denk hierbij aan pestgedrag, groepsdruk, ruzies die uit de hand lopen en de vraag die enkele kinderen hebben gehad om pakketjes weg te brengen.  

Om direct de aandacht van de kinderen te pakken begint mijn workshop met een dynamische freestyle basketballshow als introductie en de mogelijkheden wat een sport kan hebben op een mensen leven. De kinderen zien hierdoor direct wat er allemaal mogelijk is met een basketbal en raken gemotiveerd en geïnspireerd om mee te doen. Bij de start pik ik er altijd enkele kinderen uit die vatbaar zijn voor verleidingen en die hou ik de hele les dichtbij zodat ik ze tussendoor extra aandacht kan geven en tegelijkertijd ook wat lastige keuzes laat maken. De workshop duurt 2 uren. Met verschillende oefeningen leren de kinderen hoe ze hun mannetje kunnen staan en worden ze zich bewust van het bedreigende gevoel dat een groep kan hebben op een individu. We sluiten de workshop af met stellingen die zijn ingebracht door de leerlingen zelf, door de leerkrachten, gemeente Lansingerland en door mij. Het doel van deze oefening is om kinderen te leren open te staan voor andere perspectieven en meningen én te luisteren naar de argumenten van anderen zonder elkaar te willen overtuigen. Tot slot ervaren ze dat het prima is om je eigen mening bij te stellen aan de hand van goede argumenten van een ander, want dit is iets anders dan ‘overlopen’. Groepsdruk kan dus ook positief zijn en niet alleen maar negatief.  

Om te illustreren hoe krachtig dit project is wil ik jullie meenemen in 2 korte succesverhalen.

1) Het eerste verhaal gaat over een jongen van 11 jaar. Bij de start geven ouders én school aan het gevoel te hebben geen grip meer te hebben op de jongen omdat hij al in hoe het oogt beginnend crimineel circuit terechtgekomen is. Na afloop van de workshop krijg ik het hartverwarmende bericht van school dat workshop een enorm positief effect heeft gehad op het gedrag van de jongen. Ze willen deze positieve ommekeer vasthouden door deze jongen een 1 op 1 traject te bieden van Showcase Basketball.

2) Het tweede verhaal gaat over een jongen uit groep 8 die in een verkeerde vriendengroep terecht is gekomen aan begin van het jaar. Hij zoekt de grenzen op en laat steeds vaker grensoverschrijdend gedrag zien. Door de workshop van Kapot Sterk heeft deze jongen andere keuzes gemaakt en nieuwe, positieve vriendschappen gesloten.  

De impact van dit project is dus ontzettend groot. Dit is pas het begin van nog vele andere gemeenten die wij dit project gunnen, zodat zoveel mogelijk kinderen weerbaar de stap naar de middelbare school kunnen zetten. 

Deel deze post

Galdino Haimé

the one and only showcase

Ik neem je graag mee in mijn reis en waarom ik doe wat ik doe!

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van de persoonlijke verhalen en avonturen van Showcase

Boek hier uw beleving!